Hem

Nyheter

 

Vi genomför just nu en förstudie, på Sveriges största privata fastighetsbolag.

En förstudie tar mellan 6-12 veckor beroende på antal system och vilken ordning som kunden har på ansvariga roller såsom, systemansvariga, systemägare och informationsägare.

 

På gång

Är ni redan igång med arbetet att anpassa era system och processer för GDPR, men känner er inte riktigt säker på att ni gör rätt?

Vi kan hjälpa er att validera ert arbete och hjälpa er så ni blir klara innan 25 maj 2018.

Ta kontakt med oss på 0702-01 23 45, så berättar vi mer.

 

Besvärad av GDPR? Lugn....

 

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den nuvarande svenska personuppgiftslagstiftningen (PUL). Förordningen blir direkt tillämplig i Sverige och övriga EU-länder. Ändringarna som genomförs innebär en markant ökad arbetsbörda för de som behandlar personuppgifter. Detta gäller bland annat krav på bland annat krav på dokumentation och information. Vidare uppställs nya krav på hur länge personuppgifter får behandlas och när de ska raderas samt en ”rätt att bli glömd”. De nya reglerna kräver dessutom att integritetsskyddsmekanismer finns inbyggda i företagets IT-system – personuppgifter ska till exempel raderas automatiskt när behandlingen inte längre är nödvändig. Förordningen medför även kraftfullare sanktioner i form av böter på upp till 4 % av företagets totala årsomsättning eller högst 20 miljoner euro. Det finns därför all anledning att snarast se över hur personuppgifter behandlas inom varje företag och organisation.

 

Låter det mördande tråkigt? Hjälp finns…

 

Vi kommer innan sommaren att genomföra öppna utbildningar för projektledare som arbetar med GDPR. Vi kommer att dela med oss av hur hela processen bör se ut. Vi lär också ut roller ansvar, och de verktyg som ni bör ha med er. Utbildningen genomför av oss men i samverkan med Ledarskap och Projekthantering AB som är störst i Sverige inom området. Läs mer på www.projekthantering.se

(C) Integricy AB, 2017

KONTAKT

Anders Johnsson,

Senior Projektledare

IPMA-certifierad

D: +46 (0)8 - 741 11 08

M: +46 (0)702-01 23 45